பயோமெடிக்கல் டேட்டா மைனிங்கின் இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல்

பயோமெடிக்கல் டேட்டா மைனிங்கின் இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2090-4924

சுருக்கம்

Computational intelligence the technologies for ambient intelligence

Vincenzo Piuri

Adaptability and advanced services for ambient intelligence require an intelligent technological support for understanding the current needs and the desires of users in the interactions with the environment for their daily use, as well as for understanding the current status of the environment also in complex situations. This infrastructure constitutes an essential base for smart living. Computational intelligence can provide additional flexible techniques for designing and implementing monitoring and control systems, which can be configured from behavioral examples or by mimicking approximate reasoning processes to achieve adaptable systems. This session will analyze the opportunities offered by computational intelligence to support the realization of adaptable operations and intelligent services for smart living in an ambient intelligent infrastructure.

Top