இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்கூல் அண்ட் காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்கூல் அண்ட் காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9837

சுருக்கம்

Am I a Bad Parent because I Stop Fighting for the Kids?

Kloth-Zanard JT

J asks: “I feel like I am not a good mother from wanting to stop [fighting in family court for my kids). Michelle Hanson responds: You are not a bad mother! I call it "dropping the rope". These kids are tied up in the rope being used to play tug-of-war by the alienating parent.

Top