இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0976-4860

சுருக்கம்

Agent Development Toolkits

Aarti Singh , Dimple Juneja1, A.K. Sharma

Development of agents as well as their wide usage requires good underlying infrastructure. Literature indicates scarcity of agent development tools in initial years of research which limited the exploitation of this beneficial technology. However, today a wide variety of tools are available, for developing robust infrastructure. This technical note provides a deep overview of such tools and contrasts features provided by them.

Top