ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & எக்ஸ்பெரிமென்டல் டெர்மட்டாலஜி ரிசர்ச்

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & எக்ஸ்பெரிமென்டல் டெர்மட்டாலஜி ரிசர்ச்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9554

சுருக்கம்

A Giant Buschke-Löwenstein Tumor

Sara Mai*, Salima Baya, Safae Maouni , Kaoutar Znati, Jawad Hafidi, Abdellah Abbassi, Karima Senouci

A 70-year-old man with no notable medical history presented to our department with a huge tumor on his pubic area that had been evolving for over 20 years causing itching and foul smelling discharge. Physical examination revealed a cauliflower-like voluminous tumor on the patient’s pubis with extension to the penoscrotal area and the lower abdomen (Figure 1).

Top
https://www.olimpbase.org/1937/